Ouderbijdrage 2018-2019
De ouderbijdrage voor het schoolfonds op de Heldringschool bedraagt € 25,-.
Van deze bijdrage betalen wij de activiteiten die niet tot het gewone programma van de school behoren. Voor de kosten van de schoolreis vragen wij een aparte bijdrage.
De volgende activiteiten worden betaald vanuit het schoolfonds:
• Sinterklaasviering, Kerstviering en Paasmaaltijd
• Excursies
• Koningsspelen
• Extra lesmaterialen
• Afscheidsfeest groep 8

U kunt het bedrag overmaken op de schoolrekening:
ABN-AMRO bank
rekeningnummer IBAN: NL13ABNA0414243579
t.n.v. Heldringschool te Rotterdam
o.v.v. de naam van uw kind

Uiteraard kunt u ook contant betalen. Hiervoor kunt u voor schooltijd terecht bij de administratie. Graag ontvangen wij uw betaling vóór december 2018.
Deze pagina printen