Schoolmaatschappelijk werk
Voor kinderen is het belangrijk dat zij zich goed kunnen ontwikkelen, thuis en op school.
Als er bij uzelf of bij de school zorgen bestaan over uw kind, dan kan het schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld worden.

Samen met de school en de ouder(s) zorgt het schoolmaatschappelijk werk ervoor, dat er meer duidelijkheid komt over de aard en oorzaak van het probleem. Vervolgens wordt er samen met u gezocht naar de beste hulp. Wanneer het nodig is kan er doorverwezen worden naar een andere instantie. Hoe komt u met het schoolmaatschappelijk werk in contact?

U kunt zelf contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. Onze schoolmaatschappelijk werker mw. Visser is op maandag en donderdag op school aanwezig. Ook de leerkracht of de Interne begeleider kunnen u verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

Deze pagina printen