Academische PABO


De Academische Pabo is een gecombineerde opleiding van de Master Pedagogy & Education van de Erasmus Universiteit en de Pabo van Hogeschool Rotterdam.

Na de opleiding ontvangt de student een Pabo-bachelordiploma en een universitaire Master Pedagogy & Education. Zij zijn bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Daarnaast hebben zij wetenschappelijke kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van opvoeding en onderwijs. Dat maakt de opleiding zeer geschikt voor vwo'ers die graag voor de klas willen staan, maar zich ook verder willen verdiepen en betrokken willen zijn bij onderzoek en innovatie in het onderwijs.

Door de wetenschappelijke kennis en vaardigheden waarover zij na de studie beschikken, kunnen zij bijvoorbeeld speciale aandacht geven aan kinderen met leer- en gedragsproblemen en beleidsmatige taken vervullen op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie op de school waar zij werken. Ook zijn zij in staat onderzoek te doen naar de methodieken die op een school worden gebruikt.
Deze pagina printen