Bestuur
Het bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis-en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) vindt de opvoeding van kinderen heel belangrijk en spant zich in om het onderwijs op deze basisschool en de 31 andere zo goed mogelijk te laten verlopen. U kunt aan de naam van onze stichting zien dat wij het belangrijk vinden dat wij dat doen vanuit een christelijke geloofsovertuiging. De leerkrachten op de scholen proberen met hun gedrag te laten zien wat geloven voor hen betekent.

Respect voor elkaar vinden we vanuit ons geloof belangrijk. Op deze school en op de andere basisscholen van het bestuur zitten ook kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond en een geloof anders dan het christelijke. Het bestuur wil meewerken aan wederzijds begrip tussen mensen met verschillende achtergronden, verschillende talen en verschillende geloven. Een goed contact tussen kinderen, leerkrachten en ouders is in dit opzicht erg belangrijk, zeker in een multiculturele stad als Rotterdam!

Het bestuur hoopt dat uw kind zich thuis zal voelen op deze speciale basisschool en dat er tussen de ouders en de school een goede verstandhouding zal zijn.


Het College van Bestuur
Deze pagina printen