nieuwsbrief juni/juli 2018
Koffie ochtend
U bent van harte welkom bij de koffie ochtenden. Zie kalender!

Nieuwe toestemmingsverklaring
Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving aangepast. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u onze vernieuwde toestemmingsverklaring.

Naar de boerderij
Op vrijdag 1 juni hebben de groepen van de onderbouw een educatief uitstapje naar een boerderij. Hierover heeft u een aparte brief ontvangen.

Aikido examens
De aikido examens zijn op vrijdag 22 juni en donderdag 5 juli. U ontvangt nog een uitnodiging voor het bijwonen van de examens. U bent van harte welkom!

Rapportbespreking
De rapportbesprekingen staan gepland op dinsdag 19 en donderdag 21 juni. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Musical
De leerlingen van groep 8 zijn druk aan het oefenen voor de musical. Dit jaar wordt de musical op zeer bijzondere wijze gepresenteerd. Ook zo nieuwsgierig? Nog even geduld…

Schoolreizen
Donderdag 28 juni gaan de groepen 6/7 op schoolreis.
Vrijdag 29 juni gaan de groepen 3/4/5, 4/5/6 en 5/6 op schoolreis.
Dinsdag 10 juli gaan de groepen 7/8 op schoolreis.

Vrije dag
Vrijdag 6 juli hebben de leerkrachten studiedag en de kinderen zijn dan vrij.

Zomervakantie
De zomervakantie begint op vrijdag 13 juli.

download kalender
Deze pagina printen