Nieuwsbrief september 2018
Welkom
Een hartelijk welkom voor alle nieuwe leerlingen en voor alle kinderen die hier na de vakantie weer terugkomen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en we wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Afscheid mw. Visser
Onze schoolmaatschappelijk werker mw. Carla Visser is deze week voor het laatst op school. Zij gaat genieten van haar pensioen. Op donderdag 30 augustus is er tijdens de koffie-inloop van 08:45 – 09:30 gelegenheid afscheid van haar te nemen. Dat is ook het moment dat u kennis kunt maken met de nieuwe schoolmaatschappelijk werker mw. Carina Bloem.

Gezonde pauze
Wij besteden op school veel aandacht aan gezonde voeding. In de klas drinken de kinderen water. Voor de pauzes kunt u uw kind fruit/groente en brood meegeven.

Kennismakingsgesprekken
‘Elkaar kennen en weten wat we doen’, is ons motto. Daarom starten we het schooljaar met een gesprek met u en uw kind. De gesprekken zijn gepland op dinsdag 25 en donderdag 27 september. U ontvangt binnenkort de uitnodiging.

Nieuwjaarsreceptie
Om alvast in de agenda te noteren: de nieuwjaarsreceptie is dit schooljaar gepland op maandag 17 september. Een uitnodiging volgt later.

Bibliotheek/Spelotheek
Voortaan is de schoolbibliotheek op dinsdag- en woensdag ochtend open. Dinsdag is uitlenen voor de onderbouw, woensdag voor de bovenbouw.
De spelotheek is voortaan elke donderdag ochtend open.

Heldring Got Talent
De lessen aikido, techniek en filosofie starten in de eerste week van september. Onze nieuwe docente voor tuinieren, Marie-José van Acker zal na een opstart periode starten met haar lessen.

Gymlessen
Dit schooljaar worden de gymlessen door een vakleerkracht verzorgd. Remco van Gorcum zal vanaf dinsdag 28 augustus de gymlessen gaan geven.

Studiedag
Woensdag 5 september is een studiedag voor de leerkrachten, de kinderen zijn die dag vrij.

Staking woensdag 12 september
Op woensdag 12 september is er een actie van leerkrachten in het basisonderwijs.
De leerkrachten van onze school doen mee aan deze staking. Daarom sluiten wij de school op woensdag 12 september.

download kalender
Deze pagina printen