Nieuwsbrief juni 2019
Koffie ochtend
Op donderdag 13 juni is er een thema koffie bijeenkomst over veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan veiligheid thuis, op school, onderweg naar school en online, op internet en op de sociale media.

School app en website
In het nieuwe schooljaar gaan we gebruik maken van een school app. Achter de schermen zijn we al druk bezig met de inrichting van de app en de bijbehorende website. Vanaf schooljaar 2019-2020 ontvangt u geen briefjes meer; alle communicatie zal via de app verlopen. Om u uit te nodigen de app op uw telefoon te installeren hebben wij uw correcte e-mail adres nodig. Dit kunt u invullen op onderstaande antwoordstrook. De strook kan bij de leerkracht ingeleverd worden. Er volgt bij de start van het schooljaar nog een aparte brief met meer uitleg over de app.

Aikido
De aikido examens zijn dit jaar op donderdag 27 en vrijdag 28 juni. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging met de juiste dag en tijd voor uw kind.

Rapportgesprekken
De laatste rapportgesprekken van het jaar worden gehouden in de week van 1 juli. U krijgt een invulbriefje met de mogelijkheden. Ouders van kinderen uit groep 3 / 4 kunnen intekenen op een lijst in de klas.

Schoolreizen:
In juli zijn de schoolreizen u ontvangt nog een brief met meer informatie.

Vakantie en vrije dagen
Op vrijdag 7 juni
zijn de kinderen vrij.
Maandag 10 juni is een vrije dag omdat het Pinksterfeest is.
Vrijdag 14 juni zijn de kinderen vrij omdat de leerkrachten een studiedag hebben.

download kalender
Deze pagina printen