Ouderbetrokkenheid


In samenspraak met de ouders is het motto voor de komende twee jaren vastgesteld:
‘Elkaar kennen en weten wat we doen’!

Onze school heeft het keurmerk ouderbetrokkenheid 3.0. De onderstaande 10 criteria zijn uitgangspunt voor een goede samenwerking met leerlingen, ouders en leraren. Dat vraagt van iedereen inspanning, met name voor de leraren en ouders die samen verantwoordelijk zijn voor de beste leeromgeving van de leerlingen.

Hieronder volgen de 10 criteria en de uitwerkingen van de Heldringschool.

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd.
De school heeft het motto ‘Elkaar kennen en weten wat we doen’ in samenspraak met ouders vastgesteld. Zie de menukaart voor alle activiteiten voor en met ouders.
2. Iedereen actief bij het schoolbeleid.
Ouders geven tijdens het kennismakingsbezoek in september aan bij welke activiteiten zij het komende schooljaar betrokken willen zijn.
3. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn welkom.
Op de Heldringschool is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn. U bent van harte welkom en ervaar het zelf !
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen.
De contacten tussen ouders en leraren zijn gericht op een samenwerking om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
Er is een schoolbibliotheek en een spelotheek waar ouders spelletjes en boeken kunnen lenen voor thuisgebruik.
5. Leraren, leerlingen en ouders zijn gelijkwaardig.
In al onze contacten met ouders en leerlingen zijn we gericht op een goed partnerschap.
In panelgesprekken worden diverse thema’s van de school besproken en denken ouders mee over verbeterpunten. In de klas en de leerlingenraad worden ook de leerlingen actief betrokken bij het optimaliseren van het schoolbeleid.
6. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar.
Er wordt respectvol over elkaar gesproken, zowel binnen als buiten de school.
7. Samen bouwen aan het leerlingendossier.
Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.
8. Openheid en duidelijkheid over klachten.
De school heeft de klachtenregeling helder beschreven in de schoolgids.
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders is minstens > 80%
Bij het kennismakingsbezoek in september maakt de school kenbaar bij welke activiteiten de school u verwacht aanwezig te zijn.
10. Iedereen houdt zich aan de wet.
Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder gemaakt en door iedereen nageleefd. De school heeft het predicaat van inspectie: Goede school !
Deze pagina printen